ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
Във връзка с проектно предложение № BG14MFOP001-2.006-0020 “Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик“, финансиран от Програма „Морско дело и рибарство 2014-2020“, Биохерба Р ООД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за:
 
  • Доставка на съоръжения от инженерни (технически) пластмаси и уплътнителни материали за риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик съгласно приложен опис на прогнозна стойност 702800 лв без ДДС
 
Процедурата е публикувана в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020.

За връзка с представител на фирмата: 0877551655
 
Управител: Илко Илиев
Дата: 30.04.2019
 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 
Във връзка с проектно предложение № BG14MFOP001-2.006-0020 “Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик“, финансиран от Програма „Морско дело и рибарство 2014-2020“, Биохерба Р ООД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за:
 
  • Доставка на технологично и лабораторно оборудване за риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик
 
Процедурата е публикувана в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020.

За връзка с представител на фирмата: 0877551655
 
Управител: Илко Илиев
Дата: 30.04.2019