УПСАРИН C - вирусни инфекции, ревматизъм и грип

  • Производител: ДРУГИ МАРКИ
  • Бруто тегло: 0.02
  • Код: d07732
  • Цена за 1 бр.: 7.20 лв.

УПСАРИН C - вирусни инфекции, ревматизъм и грип

УПСАРИН C - вирусни инфекции, ревматизъм и грип
20 еф.тбл.330 мг.
Upsarin C

СЪСТАВ: Acetylsalicylic acid 0.330 g
Ascorbic acid 0.200 g за една ефервесцентна таблетка от 3.501 g
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА: Ефервесцентна таблетка с делителна черта
ПОКАЗАНИЯ: Помага при вирусни инфекции, ревматизъм и грип. Щади стомаха- единствения буфериран аспирин с ph=5,5
С бърза резорбация в червата- незабавен ефект срещу болката и температурата.
Терапевтични показания: Симптоматично лечение на лека до умерена болка и/или фебршши състояния.
Дозировка и начин на приложение: Приложение само за възрастни и деца с тегло 30 kg или повече (над 12 години). Перорално приложение
Една ефервесцентна таблетка се разтваря напълно в чаша с подсладена или обикновена вода, мляко или плодов сок и се изпива веднага.
Редовното приложение води до избягване на флуктуациите на болка или температура. Необходим е интервал от поне 4 часа между отделните приеми.
Поради наличието на витамин С, препоръчително е да се избягва приложението на ирБапп С в края на деня.
-Лека до умерена болка и/или температурни състояния
Възрастни: максималната дневна доза е 3 g ацетилсалицилова киселина.
Препоръчвана доза: една или две таблетки от 330 пщ като, ако е необходимо дозата се
повтаря на интервали от 4 часа, без да се превишават 9 ефервесцентни таблетки на ден.
Пациент в напреднала възраст: максималната дневна доза е 2 g.
Препоръчвана доза: една или две таблетки от 330 пщ, като ако е необходимо дозата се повтаря на интервали от 4 часа, без да се превишават 6 ефервесцентни таблетки на ден.
Депа: максималната дневна доза при деца е 50 mg/kg.
Препоръчвана доза: деца с тегло между 30 и 50 Ь£ (от 12 до 15 години): една таблетка от 330 т& като ако е необходимо дозата се повтаря след 4 часа, без да се надвишават 6 ефервесцентни таблетки на ден.
Приблизителната възраст по отношение на теглото е указана само ориентировъчно.
Противопоказания:
- известна алергия към салицилати и вещества с подобна активност, особено нестероидни противовъзпалителни средства
- активна пептична язва
- някакво вродено или придобито хеморагично заболяване
- хеморагичен риск
- бъбречни камъни по време на употреба на високи дози витамин С (повече от 1 g) -когато се прилага в аналгетични, антигшретични или противовъзпалителни дози (>500 mg на прием дневно), това лекарство е противопоказано в и от шестия месец на бременността
- в комбинация с метотрексат, ако последният се употребява в дози надвишаващи 15 хв£ седмично
- противопоказана е употребата с перорални антикоагуланти, когато салицилатите се използват във високи дози (>3 g дневно)
Като общо правило, не трябва да се прилага в комбинация с:
- перорални антикоагуланти, когато салицилатите се използват дози <3 g дневно
- хепарин
- тиклопидин
- урикозурични средства
- други нестероидни противовъзпалителни средства (за високи дози ацетилсалицилова киселина, т.е. (>3 g дневно при възрастни)
Употребата на това лекарство не се препоръчва по време на кърмене,
КОМБИНАЦИИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ:
- Перорални антикоагуланти
Увеличен риск от кръвоизливи (потискане на тромбоодггаите функции и увреждане на гастродуоденалната лигавица).
Салицилати в ниски дози: необходимо е мониториране, особено на времето на кървене.
включително салицилати (по 3 g дневно или повече при възрастни)
Увеличен риск от разязвявания и гастроинтестинални кръвоизливи (адитивен
синергизъм)
-Хепарин
Увеличен риск от кръвоизливи (потискане на тромбоцитните функции и увреждане на гастроинтестиналната лигавица от салицилати).
КЪРМЕНЕ: Не се препоръчва прием на ацетилсалицилова киселина по време на кърмене, тъй като преминава в кърмата.
ЕФЕКТИ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ: няма данни
НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ:
- Ефекти върху централната нервна система: шум в ушите; усещане за намален слух; главоболие, което обикновено е признак на предозиране
- Гастроинтестинални ефекти: стомашни язви; гастроинтестинални кръвотечения, които са видими (хематемеза, мелена и др.) или окултни и причина за желязо-дефицитна анемия. Колкото по-високи са дозите, толкова по-голяма е честотата на кръвоизливите, които настъпват.
- Хематологични ефекти: хеморагичен синдром (кървене от носа, кървене на венците, пурпура и др.) с удължено време на кървене. Действието продължава от 4 до 8 дни след като се спре употребата на ацетилсалицилова киселина. Може да предизвика риск от кървене при пациенти подложени на хирургични операции.
- Реакции на свръхчувствителност: сенсибилизиращи реакции: едем на Квинке, уртикария, астма, анафилактични реакции.
- Други: коремни болки
- Високи дози витамин С (над 1 g) могат да предизвикат образуване на оксалатни камъни и камъни от пикочна киселина при определени индивиди, като могат да увеличат хемолизата на пациенти с дефицит на ОбРИ при форми с хронична хемолиза.
Предозиране: Предозирането се наблюдава при пациенти в напреднала възраст и особено при малки деца (терапевтично свръхдозиране или често наблюдавано инцидентно отравяне) което може да е фатално. Клинични симптоми:
• умерена интоксикация: шум в ушите, усещане за намален слух, главоболие, вертиго, гадене са симптоми на предозиране и те могат да се контролират чрез намаляване на дозата.
• тежка интоксикация: температура, хипервентилация, кетоза, респираторна алкалоза, метаболитна ацидоза, циркулаторен колапс, дихателна недостатъчност, значима хипогликемия.
Лечение:
• незабавен прием в болница
• бързо елиминиране чрез стомашна промивка на погълнатите количества
• мониториране на алкално-киселинното равновесие
• форсирана алкална диуреза и хемодиализа или перитонеална диализа ако е необходимо
• симптоматично лечение
Срок на годност: 3 години
Специални условия на съхранение: Да се съхранява под 25°С.
Производител: UPSA

Други продукти от "антиинфекциозни средства"

3,217,632
4,746,576